Veiligheid op school

Samen maken we er een fijne school van!

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd en moet zich veilig voelen in de groep, in de school en op het plein.

KiVa-school

Om de sociale veiligheid te versterken en pesten tegen te gaan, zijn wij sinds een aantal jaar een KiVa-school. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, waarmee wij investeren in de vaardigheden van onze leerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Veiligheid op school - KiVa

KiVa-les

Alle groepen krijgen één keer in de week een KiVa-les. Deze lessen zijn onderverdeeld in tien thema’s, zoals gevoelens, iedereen is uniek en herken pesten.

Ouders ontvangen de KiVa-ouderbrief, zodat zij op de hoogte zijn van de thema’s die we op dat moment behandelen. Met de KiVa-monitor toetsen we twee keer per jaar of kinderen zich veilig voelen en of er nog verbeterpunten zijn.

Veiligheid school - KiVa-programma
KiVa lesprogramma

Anti-pestcoördinator

Heeft u vragen over het KiVa-programma of wilt u ongewenst (pest)gedrag bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze anti-pestcoördinator, mevrouw Van Doren: m.vandoren@scodelft.nl.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht en de directie terecht. Bij onvoldoende resultaat kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon. U kunt bij een beroep op hen doen voor ondersteuning. U vindt meer informatie over de interne contactpersonen op de site van SCO Delft e.o.

Samen lerend de wereld in!