Medezeggenschapsraad

Dit doet de MR

Elke basisschool heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een vertegenwoordiging van de ouders en een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. Bij bepaalde onderwerpen vragen we de MR niet alleen om advies, maar ook om instemming. Denk bijvoorbeeld aan de besteding van de financiƫn, het kiezen van lesmethodes en verschillende beleidsplannen.

Lid worden medezeggenschapsraad

Lid worden

Wilt u lid worden van de MR of gewoon eens zien wat de medezeggenschapsraad bespreekt? De vergaderingen zijn openbaar, dus kom er gerust eens een bijwonen.

Voor meer informatie over de MR of het inzien van de documenten, kunt u contact opnemen via mr.cbsdeark@scodelft.nl.

MR-leden

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:

  • MR oudergeleding

Maarten Visser, voorzitter
Auke Nachenius, secretaris
Jody Milder
Klaas-Jan Boer

  • Personeelsgeleding

Marco Bellinck
Marloes Zonneveld

MR-leden De Ark

Samen lerend de wereld in!