Doorstromen voortgezet onderwijs

Na de basisschool

Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden wij onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is wettelijk verplicht. Met deze eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.

Definitief schooladvies

Elke leerling krijgt in groep 8 een definitief schooladvies. Dit advies is voor een deel gebaseerd op het kennisniveau van de leerling.

We kijken ook naar zaken als werkhouding, inzicht, concentratie, zelfstandigheid en interesse van de leerling. De groepsleerkracht bespreekt het schooladvies met de ouders.

Open dagen

Wij adviseren ouders om vanaf groep 7 de open dagen van de scholen van het voortgezet onderwijs te bezoeken. Zo kunt u samen met uw kind een weloverwogen keuze maken.

Open dagen
Warme overdracht

Warme overdracht

Veel van onze leerlingen gaan na de basisschool verder op het Stanislascollege in Delft of het Christelijk Lyceum Delft. Met deze scholen voor het voortgezet onderwijs hanteren wij een zogenaamde ‘warme overdracht’. Dit betekent dat wij de leerling mondeling overdragen en dat de vo-school in de loop van het eerste jaar aan ons terugkoppelt hoe het met de leerling gaat. Dit persoonlijke contact bevordert een soepele overgang.

Ook met andere scholen in de omgeving, zoals het Grotius in Delft en scholen in Maasland en Vlaardingen, hebben wij goed contact. Het spreekt vanzelf dat wij ook de overdracht van leerlingen naar deze scholen zorgvuldig begeleiden.

Samen lerend de wereld in!