Informatie aan ouders

Op de hoogte blijven

Nieuwsbrief, Facebook en app

Wij vinden de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en onze school en onze medewerkers erg belangrijk. Daarom informeren wij ouders op verschillende manieren over het reilen en zeilen op onze school.

We gebruiken daarvoor onze maandelijkse nieuwsbrief (het Scheepsjournaal), de app Parro en onze Facebookpagina. Vooral die laatste twee instrumenten gebruiken wij om korte berichtjes en leuke foto’s te delen. Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de AVG-richtlijnen.

Informatie aan ouders - nieuwsbrief
Informatie ouders klankbordgroep

De klankbordgroep

Een aantal keer per jaar komt een groep ouders informeel bij elkaar om met de directeur van de school te praten over diverse, actuele onderwerpen. Zowel school als ouders kunnen onderwerpen aandragen om te bespreken. Bijeenkomsten van deze klankbordgroep kondigen wij aan in onze nieuwsbrief.

Binnen De Ark hebben we ook een klankbordgroep van leerlingen. Deze groep van zes leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gaat om de zes weken in gesprek met de directeur.

Kijken in de klas

Natuurlijk bent u als ouder benieuwd hoe het er in de klas aan toegaat. Hoe zien de lessen eruit en hoe doet uw kind het? Daarom organiseren wij twee keer per jaar ‘kijken in de klas’. Wij nodigen ouders dan uit om een les te volgen in de klas van hun kind(eren).

Samen lerend de wereld in!