Ouderbijdrage

Bijdrage voor extra activiteiten

Een mooi en betekenisvol kerstfeest, een leuke sinterklaasmiddag en een onvergetelijk schoolreisje: met dit soort activiteiten maken wij de schooltijd voor onze leerlingen nog fijner. Voor deze extraatjes, maar ook voor de schoolverzekering, vragen wij een ouderbijdrage voor ieder kind van €55,- per jaar.

Extra activiteiten
Ouderbijdrage

Deze bijdrage is vrijwillig, maar dringend gewenst! Voor het innen van de ouderbijdrage maken wij gebruik van het systeem ‘Wiscollect’. U ontvangt aan de start van het schooljaar een mail met een betalingslink.

Verantwoording

U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met de ouderbijdrage. Wij vragen de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) om mee te denken over de bestemming ervan en geven op OR- en MR-vergaderingen duidelijk inzicht in hoe wij de ouderbijdragen besteden.

Samen lerend de wereld in!