Onze visie

Samen lerend de wereld in!

Open christelijke school

De Ark is een open christelijke school en ons onderwijs is gebaseerd op de christelijke waarden en normen, met de bijbel als leidraad. Wij staan voor warm contact en respect voor elkaar en alle leven om ons heen.

We schenken aandacht aan het christelijke geloof, haar tradities en haar vieringen en starten en eindigen de dag met een (christelijk) lied of gebed. Ook kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn van harte welkom op De Ark.

Open Christelijke school

Samen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid

Onze visie vatten wij samen in drie pijlers: samen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Deze thema’s zijn nauw verweven met elkaar en keren in al onze lessen terug. We leren kinderen samen op te trekken; niet alleen op school, maar ook in andere sociale structuren.

Eigenaarschap vinden wij belangrijk omdat we geloven dat kinderen zich beter ontwikkelen als zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces en weten wat hun te doen staat. Verantwoordelijkheid gaat over zelfstandig zijn en oog hebben voor elkaar, voor de natuur en voor de omgeving.

Oog hebben voor elkaar,
voor de natuur en voor de omgeving

Samen lerend de wereld in!